คอร์ Intensive Grammar

Intensive Grammar

สอนทฤษฎีอย่างละเอียด เนื้อหาครบถ้วน นำไปใช้ได้จริง เพื่อทุกสนามสอบ พร้อม เจาะข้อสอบอย่างละเอียด

ได่เรียนทุก Part ทั้ง Vocab , Error , Incomplete Sentences ,Text completion

มีพื้นฐานหรือไม่มีสามารถเรียนได้ค่ะ

เพียง 18 ชม 4000 บาท ค่ะ

Visitors: 43,456