Attitude test

Attitude test

แนวใหม่ .. ฺBy อาจารย์โสภาคย์สิริ

- วิเคราะห์ เจาะลึก Private 100 %

- ไม่ว่าสนามสอบไหน (นักบิน , ภาครัฐ,ภาคเอกชน)เรียนกับเรา ครอบคลุมทุกสนามสอบ

- เรียนจบคอร์ส วิเคราะห์ข้อสอบเป็น เราการันตี

15 ชม 6000 บาท

 

Hotline : 0820689309

https://www.facebook.com/AJARNSOPHAKSIRI?ref=hl

 

Visitors: 33,880