Student Pilot

อาจารย์โสภาคย์สิริ

คอร์ส StudentPilot 

คอร์ส (Basic knowledge test)  9999 บาท 24 ชม (สอนสด)

คอร์ส ((Basic knowledge test)  Guarantee)  39999 บาท 45 ชม

คอร์ส (Basic knowledge test) เรียนผ่าน Line / Skype 9999 บาท 24 ชม +1000

คอร์ส (Basic knowledge test) เรียนผ่าน Line / Skype (Guarantee)  39999 +1000 บาท 35 ชม

วิชาที่สอน Basic knowledge test

1.1) Physics

1.2) Mathematics

1.3) English (Toeic) Free !!

1.4) General Knowledge : แผนที่ ภูมิศาสตร์ วิทย์กายภาพ


Æ เรียนแบบส่วนตัว Private 100%

Æ สอนแบบ Intensive (เข้มข้น + ละเอียด + ครอบคลุมขอบข่ายเนื้อหาที่ใช้สอบ)

Æ พาวิเคราะห์และเจาะข้อสอบอย่างละเอียด นำไปใช้สอบได้จริง

Æ จบใน 1 สัปดาห์ หรือวางแผนวันและเวลาเรียนเองได้

Æ มีพื้นฐานหรือไม่มีก็สามารถเรียนได้

Æ ฟรีเอกสารตลอดหลักูตร

Æ คอรส์ Line / Skype สถาบันจัดส่งเอการ 3 รอบ ( EMS )

Æ คอรส์รับประกันผลสอบ 1 ปี เรียนฟรีไม่จำกัดรอบ

สมัครและจองเวลาเรียน : 0820689309

www.sophaksiri.com

Faceook : AJARNSOPHAKSIRI

 

 

Visitors: 44,649