คอร์สพิเศษ / จัดคอร์สเรียนเอง

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการจัดคอ์สเรียนเอง จัดคอร์สพิเศษ ทีแตกต่างจากชั่วโมง ราคาที่ทางสถาบันจัดไว้

สถาบันมีอัตรา / ราคา ตามด้านล่างนี้นะคะ

ราคา Private 1000 / ท่าน / ชั่วโมง 

ราคาเอกสารประกอบการเรียน ชุด / เล่ม  100 บาท

ราคาเอกสารประกอบการเรียน แผ่น / ใบ  10 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน 100 บาท


Visitors: 44,647