ภาษาอังกฤษม.ปลาย

ภาษาอังกฤษ อาจารย์โสภาคย์สิริ

อาจารย์โสภาคย์สิริขอแนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่

ไม่ซ้ำใคร สำหรับน้องๆ  ม.ปลาย ในคอร์สสำเร็จรูปที่สมัครเรียนเพียง 1 คอร์ส แต่ประกอบด้วย

- เรียนแบบส่วนตัว 

- กำหนดวันและเวลาเรียนได้เอง 

- ปรับพื้นฐาน

- ติว GAT&O-NET (พิชิตมหาวิทยาลัย)

- ติวโค้งสุดท้ายก่อนสอบ

- ตะลุยฝึกทำโจทย์ทุกสนามสอบ

- นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน

- ฝึกความชำนาญในการทำโจทย์ข้อสอบทุกรูปแบบ
ตลอดจนวิเคราะห์ข้อสอบ

- นำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ทุกระบบ และทุกสนามสอบ

                1 คอร์ส 18 ชั่วโมง  ราคาเพียง 3600

 

สายตรงอาจารย์โสภาคย์สิริ 0820689309 

Visitors: 44,649