การชำระเงินผ่านธนาคาร

การชำระผ่านธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 177 - 245655 - 9

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

หลักฐานการสมัครเรียน รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป

 

Kiss ทุกคอร์ส ทุกข้อสงสัย สถาบันภาษาอาจารย์โสภาคย์สิริ ยินดีให้บริการค่ะ

    โทรศัพท์ 0820689309 , 0922061835

    ตั้งแต่ 08.00 - 21.00 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

1. ควรเผื่อเวลาสำหรับการเตรียมการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 7 วัน

 

2. ต้องการจองวันและเวลาเรียนที่ชัดเจน ชำระ 2000 บาท ส่วนที่เหลือชำระวันที่เรื่มเรียน

 

3. หากมีคำถามสามารถโทรสายตรงอาจารย์ 0820689309 หรือ 

https://www.facebook.com/AJARNSOPHAKSIRI?ref=hl

เพื่อรับข่าวสารจากสถาบันค่ะ

 

 

 

 

 
 

       

Visitors: 32,311