ประวัติโรงเรียน

               ชื่อเรียกของสถาบัน

 ปัจจุบัน " อาจารย์โสภาคย์สิริ "

           " ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภาคย์สิริ "

          " SOPHAKSIRI  LIMITED PARTNERSHIP "

ปรัชญา “ เพราะเราคือครู เราใช้หัวใจสอนคุณ ” 

 

ภายใต้ชิ่อสถาบันอาจารย์ "โสภาคย์สิริ" เกิดจาก "ความตั้งใจ" ที่อยากให้ลูกศิษย์ทุกคนได้รับความรู้และประโยชน์จากการเรียนมากที่สุด รับรองได้ว่าเป็นโรงเรียนภาษาที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่ไม่่มุ่งเน้นรูปแบบธุรกิจ ไม่แสวงหาผลกำไร  กล่าวคือ การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อัตราค่าเรียนประหยัด ทุกคนสามารถเรียนได้ ตารางเรียนยืดหยุ่น รวมทั้งหลักสูตรภาษาต่างๆที่มีแนวคิดร่วมกัน

สถาบันอาจารย์ "โสภาคย์สิริ"เปิดทำการสอนเฉพาะวิชา(TOEIC,IELTS,TOEFL,CU TEP,CU-BEST,CU-AAT,TU-GET,นักบิน,ไปรษณีย์,Bartender)  โดยมี อ.โสภาคย์สิริ เป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์น้องสาว ไม่มีการอัดเทป DVD  มีเพียงสาขาเดียว ซึ่งการใช้ระบบดังกล่าวจะทำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับคุณภาพการสอนที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมกัน ได้เลือกทำเลใจกลางกรุงเทพมหานคร ใกล้ห้างสรรพสินค้า ใกล้ BTS,MRT,Airport Rail Link เพื่อสร้างที่ทำการถาวรของ " โสภาคย์สิริ" ตลอดเวลา 8 กว่าปีที่ผ่านมา อ.โสภาคย์สิริและอาจารย์น้องสาว  ได้ค้นคว้า วิจัย และ ทุ่มเท พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้กลายเป็นหลักสูตรสำเร็จรูปโดยเฉพาะให้มีคุณภาพสูงสุดอยู่เสมอ ให้ลงตัวสำหรับผู้เรียนทุกวัย เพราะเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละท่าน และอ.โสภาคย์สิริและอาจารย์น้องสาว ได้ออกแบบให้ทุกๆช่วงเวลาของการเรียนการสอน เป็นการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ การเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวนี้เอง  ที่ทำให้นักเรียนของ อ.โสภาคย์สิริ ประสบความสำเร็จมากที่สุด  ด้วยเสียงตอบรับ ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการแนะนำแบบปากต่อปาก ในหมู่ของนักเรียน และ ผู้ปกครอง ทำให้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน นักเรียนค่อนข้างมากถึงขนาดลงทุนนั่งเครื่องบินมาเรียน จากที่ไกลๆ จากจังหวัดที่อยู่เหนือสุดและใต้สุดของไทย

 

 

Facebook สถาบัน : https://www.facebook.com/AJARNSOPHAKSIRI?ref=hl

 

 

Visitors: 44,649