รอบรั้วสถาบันกับบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี       เพื่อการเรียนรู้

ด้วยความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาสถาบันให้เป็นสถานศึกษาสำหรับอนาคต สถาบันจึงใส่ใจต่อการสร้างสถาบันให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ประกอบด้วย มุมพักผ่อน ลานจอดรถ ร้านสะดวกซื้อ(Family Mart , 7 Eleven) รวมถึง ระบบดูแลความปลอดภัย ทั้งหมดสามารถบอกเล่าถึงความแตกต่าง ว่าสถาบันมุ่งเน้นในด้านคุณภาพด้วยการใส่ใจในทุกรายละเอียดเพราะความแตกต่างต้องดูจากข้างใน

 

Facebook สถาบัน : https://www.facebook.com/AJARNSOPHAKSIRI?ref=hl

 

       

Visitors: 44,649