สมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียน

สมัครเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1สัปดาห์ วันค่ะ โดย

1 . เข้ามาชำระเงินที่สถาบัน ก่อนวันเรียน 1สัปดาห์ 

 

2. ชำระเงินผ่านธนาคาร ก่อนวันเรียน 1สัปดาห์ 

หลังจากชำระเงินผ่านธนาคาร โทรแจ้ง ชื่อ - วันเวลาที่ต้องการเรียน

และนำหลักฐานการโอนเงินมาวันเริ่มเรียนวันแรกค่ะ

 

https://www.facebook.com/AJARNSOPHAKSIRI?ref=hl 

 

 

 

 

 

Visitors: 33,880